Poslanie

Sme silná slovenská spoločnosť, ktorá sa bude zasadzovať o rozvoj a podporu slovenského poľnohospodárstva  prostredníctvom stabilizácie vlastníctva poľnohospodárskych družstiev prostredníctvom DPL. Cítime sa zodpovední  za budúcnosť našej krajiny. Ako jediný s celoslovenskou pôsobnosťou na trhu ponúkame garanciu pre majiteľov DPL a oceňujeme skutočnú hodnotu ich DPL. To všetko za obojstranne výhodných podmienok.

Zároveň budeme usilovať o to, aby sme zabránili zneužitiu a následnému ovládnutiu družstiev špekulantmi, ktorí nemajú skutočný záujem na rozvoji slovenského poľnohospodárstva. Nechceme slovenskú pôdu v zahraničných alebo v nezodpovedných rukách.

Sú nám vlastné základné hodnoty ako profesionalita, nestrannosť, dôvera a vlastenectvo. Mimoriadne dôležité  sú pre nás medziľudské vzťahy, preto sa sústredíme nielen na korektne vzťahy s potenciálnymi zákazníkmi ale tiež s  managementom družstiev.

Náš prístup je profesionálny a zároveň otvorený.