Výkup DPL

Oživenie hospodárenia poľnohospodárskych družstiev je úzko spojené s tým, kto ich vlastní. Vlastníctvo poľnohospodárskych družstiev je dôležitá otázka pre budúci rozvoj slovenského poľnohospodárstva a jeho prosperitu. Čím ďalej tým častejšie sú DPL majetkom dedičov bývalých majiteľov, ktorí v danom regióne nežijú a spravidla už ani nemajú poľnohospodárske zameranie alebo DPL vlastnia osoby, ktoré ich ani nechceli. Vlastníctvo DPL je spojené s vysokými poplatkami za vedenie účtu zaknihovaných DPL – DPL teda svojim majiteľom nič neprinášajú, naopak berú. Prevedeniu väčšiny DPL  zabraňuje poplatok za ich prevod.  Tieto, pre majiteľa DPL výrazne nevýhodné podmienky, spôsobujú takpovediac nedobrovoľný odpredaj špekulantom za extrémne nízku cenu, prípadne bezplatné darovanie DPL Fondu národného majetku SR.  Táto patová situácia môže znamenať hrozbu pre rozvoj daného družstva, ako aj družstiev všeobecne.

Hlavným cieľom spoločnosti Agrárna finančná, a. s. je vyriešiť úskalia spojené s budúcim fungovaním družstiev z dôvodu nejasnej situácie na trhu s DPL:

  • ponúknuť majiteľom DPL alternatívu silného a stabilného partnera pre vykúpenie ich DPL za veľmi výhodnú cenu,
  • zaistiť stabilizáciu družstiev vďaka aktualizácií vlastníkov DPL a tým im pomôcť pri ďalšom rozvoji.

Po výkupe DPL môžu nasledovať 4 alternatívy –  predaj družstvu, predaj managementu družstva, vstup ako silný partner managementu družstva, či vstup priamo do družstva ako silný slovenský investor.