Hodnoty

Medzi základné hodnoty našej spoločnosti patrí predovšetkým férovosť. Nenecháme vás čakať až štát alebo  družstvo začne DPL vykupovať naspäť, ak k takémuto kroku niekedy vôbec príde. Vďaka neexistencii dopytu po DPL je možnosť nakladať s DPL veľmi obmedzená, čo v minulosti spôsobilo nespravodlivé obohacovanie špekulantov, v ktorých záujme je iba biznis – vykupovanie DPL za najnižšiu možnú cenu vďaka malej konkurencii. Dôležité je si uvedomiť, že v záujme špekulantov nie je rozvoj daného družstva. To prispieva nielen k zvýšeniu nezamestnanosti či rastu cien potravín kvôli nutnosti dovozu poľnohospodárskych komodít, ale i možnému využitiu poľnohospodárskej pôdy pre úplne iné účely. Náš úspech je postavený na odhalení tejto skutočnosti a okamžitom reagovaní na tento stav.  Sme dôležití pre tých zákazníkov, ktorým doposiaľ za DPL nikto nedal rozumnú alternatívu.

Kultúra našej spoločnosti kladie dôraz predovšetkým na národnú hrdosť a to je jeden z hlavných dôvodov, prečo tu sme. Chceme pokračovať v tom, čo pôvodní vlastníci DPL s najlepším úmyslom založili a dlhé obdobia  budovali. Nepripustíme nenápadné odovzdávanie pôdy do rúk zahraničných vlastníkov.

Dôvera a poctivosť sú kľúčom k našej úspešnej budúcnosti. Každý z nášho tímu k vám bude pristupovať s dôverou, rešpektom a loajalitou. Výkupom DPL nechceme zničiť ani družstvo  ani poľnohospodárstvo v regióne. Sme hrdí na to, čo ste pred rokmi založili. Poplatky za prípadný prevod DPL platíme my a tým vás zbavíme i povinnosti platiť poplatok za vedenie účtu u CDCP.

Dbáme na znalosti a profesionalitu nášho tímu.  Jedine tak zaistíme pocit úplnej spokojnosti.

Usilujeme o jednoduchosť a rýchlosť realizácie odkúpenia DPL.