O nás

Agrárna finančná, a. s. je seriózny slovenský investor so silným finančným zázemím a záujmom o zachovanie slovenskej pôdy v rukách slovenských vlastníkov formou odkupu DPL od jednotlivých vlastníkov. Po výkupe DPL môžu nasledovať 4 alternatívy –  predaj družstvu, predaj managementu družstva, vstup ako silný partner managementu družstva, či vstup priamo do družstva ako silný slovenský investor. Agrárna finančná, a. s. prípadne zabezpečí konkurencieschopnosť družstva, jeho bezpečnosť a prosperitu v dlhodobom horizonte. Nechce meniť podobu družstva a nechce radikálne zmeny v zameraní či vedení družstva , chce dodať slovenskému poľnohospodárstvu budúcnosť a silu.

Agrárna  finančná, a. s. chce zabrániť, aby o poľnohospodárstve SR rozhodovali špekulanti, jednak zahraniční, a jednak tí čo nemajú o rozvoj poľnohospodárstva záujem. Agrárna finančná, a.s. chce, aby slovenské poľnohospodárstvo stálo na vlastných silných nohách.

Akcionári spoločnosti Agrárna finančná, a. s. sú súkromní slovenskí investori. Management spoločnosti sa špecializuje najmä na oblasť práva, problematiku DPL a výkup pozemkov.

Na trhu v súčasnej dobe neexistuje seriózna alternatíva, ktorá by vlastníkom umožňovala predať svoje DPL za výhodných podmienok.  Agrárna finančná, a. s. vypĺňa medzeru na trhu a prichádza s riešením, ktoré prvýkrát dáva vlastníkom DPL možnosť rozhodnúť sa ako so svojimi družstevnými podielnickými listami naložiť.

Predajom DPL Agrárnej finančnej, a. s. vlastník chráni slovenské poľnohospodárstvo, pretože jej ide o realizáciu zisku veľmi zodpovedným spôsobom.