Management spoločnosti

JUDr. Ivan Heger

predseda predstavenstva a riaditeľ

JUDr. Ivan Heger absolvoval Právnickú fakultu UMB Banská Bystrica, kde získal i titul JUDr. Špecializuje sa na problematiku práva cenných papierov a pozemkového práva.

 

JUDr. Eva Paulechová

členka dozornej rady

JUDr. Eva Paulechová vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Medzi sféry jej záujmu patrí realitná činnosť a vykonáva činnosť advokátky so zameraním na otázky týkajúce sa nehnuteľností.

 

 Ing. Svorad Heger

Ing. Svorad Heger absolvoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave. Pôsobí v oblasti poskytovania inžinierskych, projekčných a stavebných služieb.

 

Bc. Michal Michel

Bc. Michal Michel absolvoval bakalárke štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Je odborníkom v problematike ekológie a obnoviteľných zdrojov.