Naša vízia

Podporovať rozvoj slovenského poľnohospodárstva. Zároveň zabrániť možnej likvidácii družstiev, či dokonca nepriamej kúpe slovenskej pôdy špekulantmi, ktorí väčšinou majú záujem na rozvoji slovenského poľnohospodárstva za cenu utláčania a neférového jednania voči konkurencii, alebo nemajú záujem na rozvoji poľnohospodárstva vôbec. Zánik či stagnácia slovenského poľnohospodárstva posilní zahraničnú konkurenciu a tomu chceme zabrániť.

Ponechať slovenské poľnohospodárstvo a slovenskú pôdu v slovenských rukách. Podporiť zamestnanosť v poľnohospodárstve a zabrániť tak zvyšujúcej sa závislosti na dovoze poľnohospodárskych komodít.

Stať sa všeobecne preferovaným partnerom pre majiteľov DPL a stabilizovať tak otázku vlastníctva poľnohospodárskych družstiev. Vyporiadať majiteľov  DPL korektným a férovým spôsobom a vyriešiť týmto prístupom ich problém s DPL, ktoré vo väčšine prípadov ani nechceli a znamenajú pre nich iba záťaž a náklady.

Realizovať zisk zodpovedným spôsobom voči  slovenskému poľnohospodárstvu a participovať časťou získaných prostriedkov na rozvoji  agropriemyslu.